Legionella beheersplan

Iedere organisatie die beschikt over risicovolle watersystemen dient een Legionella beheersplan te hebben. Dat houdt in dat als water niet uitsluitend in huiselijke kring wordt gebruikt er sprake is een van een collectieve leidingwaterinstallatie. Een risicoanalyse en legionella beheersplan is dus voor ieder bedrijf een vereiste.

 

Beheersing van Legionella, wie heeft hiermee te maken?

Denkt u bij het niet in huiselijk kring gebruik van drinkwater bijvoorbeeld aan een vereniging waar men kan douchen of een tap heeft voor drinkwater tijdens het sporten.  Ook wanneer een woonhuis wordt verhuurd als studentenkamers, dan is een Legionella beheersplan verplicht. De verhuurder moet in dit geval actie ondernemen om een risicoanalyse uit te laten voeren en een beheersplan op te laten stellen.

De volgende instanties zijn onder andere verplicht een legionella beheersplan te voeren:

 • Sportverenigingen
 • Huurflat
 • Medische centra
 • Fabrieken
 • Kantoren
 • Zwembaden
 • Sauna complexen
 • Horecagelegenheden

 

Wat omvat het Legionella beheersplan?

Het Legionella beheersplan omvat een op basis van de risico-inventarisatie opgesteld plan van aanpak voor:

 • De technische maatregelen om groei en verspreiding van Legionella te voorkomen;
 • Een registratiesysteem waarmee een adequate uitvoering van de beheersmaatregelen  gewaarborgd wordt;
 • Een monstername-systeem om te controleren of de beheersmaatregelen effectief zijn.

Iedere maatregel dient te worden vastgelegd in een logboek. Aanpassingen, metingen en constateringen dienen te worden bijgehouden in dit logboek.

Acties na signaleren Legionella besmetting

Nadat een Legionella besmetting gesignaleerd is, zal het risico ingeschat moeten worden. In de meeste gevallen zal de installatie tijdelijk uitgeschakeld moeten worden voor reiniging en mogelijke aanpassingen.

Bij een besmetting in het drinkwater met meer dan 1000 KVE/liter moet de VROM-inspectie (digitaal) op de hoogte gesteld worden met dit formulier.

 

Uitvoeren Risicoanalyse

Wanneer u verstand heeft van uw waterleidingsysteem, dan is het mogelijk om zelf een risicoanalyse uit te voeren. In de praktijk blijkt echter dat dit niet geheel zorgvuldig gebeurd. Wanneer een risicoanalyse wordt uitgevoerd door een ISSO gecertificeerde specialist kunt u ervan uitgaan dat deze betrouwbaar is. Een ISSO gecertificeerd specialist werkt volgens een “Beoordelingsrichtlijn” e BRL 6010: ‘Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties’. Meer informatie hierover is te verkrijgen via http://www.kbi.nl.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan nu nog contact met ons op