In openbare gebouwen komt het regelmatig voor dat er delen van de waterleiding niet of weinig gebruikt worden. De kans op legionella is dan zeer groot aanwezig. Nou is het natuurlijk mogelijk om een gebouwbeheerder elke dag een rondje langs die ongebruikte punten te laten gaan en de kranen open en weer dicht te draaien. Maar het kan ook eenvoudiger door het laten automatiseren van het watersysteem. Dan ben je verzekerd van een hygiënisch en gecontroleerd systeem.

Leidingen in ongebruikte ruimtes zijn vatbaar

Legionella is een bacterie die groeit in water dat lange tijd stil staat, bijvoorbeeld in een waterleiding die (tijdelijk) niet gebruikt wordt. Als er dan ook nog een hogere temperatuur aanwezig is, is dit de ideale plek voor de legionellabacterie om te groeien. Verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen, clubhuizen of hotels bijvoorbeeld hebben ruimtes die soms – voor langere tijd – niet gebruikt worden. Scholen zijn vanwege vakanties zelfs regelmatig voor langere periodes helemaal gesloten. 

Automatisering zorgt voor controle

Een geautomatiseerd drinkwaterleidingsysteem kan de kwaliteit van het water monitoren en bewaken. Intelligente elektronica kan zo ingesteld worden dat het bijvoorbeeld de watertemperatuur meet en controleert, de tijdsperiode van stagnatie in het watergebruik in de gaten houdt en de leidingen regelmatig doorspoelt.

Af te stemmen op gebruik

De software is af te stemmen op het gebruik. Zo kan er ingesteld worden welke hoeveelheid water er gebruikt wordt om door te spoelen en hoe vaak dit dient te gebeuren. Tijdens schoolweken bijvoorbeeld, als de leidingen dagelijks gebruikt worden, zal het automatisch doorspoelen in het schoolgebouw door het systeem niet nodig zijn. Maar tijdens een schoolvakantie wanneer leidingen gedurende langere tijd niet gebruikt worden, zal het systeem automatisch gaan spoelen en zorgen voor ververst water. Zo ook bij een hotelkamer of een kamer in een verzorgingshuis die langere leeg staat.

Een systeem kan ingesteld worden per uur of per dag, op een tijdscyclus of op basis van een tijds- of temperatuurgrenzen die niet overschreden mogen worden. Wanneer het systeem constateert dat er van deze waardes afgeweken wordt zal het systeem het water verversen tot normale waardes en de juiste temperatuur bereikt is.

Meer voordelen van automatisering

Afhankelijk van welk systeem er gekozen wordt is deze van een afstand te bedienen via een applicatie, smartphone of op de computer via een webapplicatie. En ander voordeel is dat het systeem elke meting vastlegt. Zo zijn niet alleen de waardes maar ook het tijdstip van meting en van doorspoeling geregistreerd.

Ben je op zoek naar een passend systeem voor jouw bedrijf of instelling? Loodgietersbedrijf Stijnen bespreekt graag de mogelijkheden met je.