Legionella is een bacterie die in onschuldige hoeveelheden altijd in het water aanwezig is, maar kan uitgroeien tot gevaarlijke proporties in water dat langere tijd stil staat. Zeker in de zomer neemt dit risico snel toe. De hogere temperaturen zorgen voor een fijn broedklimaat. En als waterleidingen door bijvoorbeeld een vakantieperiode langere tijd niet doorgespoeld worden, neemt de kans daarop extra toe. Wanneer de watervoorzieningen na lange tijd weer gebruikt worden is de kans op legionellabesmetting groot. Belangrijk dus om te voorkomen dat er een uitbraak plaats kan vinden. Graag zorgen wij samen met u voor veilig en gezond water.

Wat wij voor u kunnen doen op het gebied van veilig water:

  • Preventie – Om een legionella-uitbraak te voorkomen is preventie een van de belangrijkste dingen. Twijfelt u of u risico loopt? Wij doen onderzoek en geven advies om legionella te voorkomen, of, indien blijkt dat er al in hoge mate legionella aanwezig is, om het te verwijderen. 
  • Risicoanalyse – Voor instellingen zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen is dit verplicht. Met een risicoanalyse brengen we in kaart welke risico’s u loopt op een legionella-uitbraak.
  • Legionella-beheersplan – Organisaties die beschikken over risicovolle watersystemen, zoals zorginstellingen en zwembaden, dienen een legionella-beheersplan te hebben. In dit beheersplan moet een plan van aanpak staan dat gemaakt is naar aanleiding van de risicoanalyse, met daarin de maatregelen die getroffen moeten en zullen gaan worden.
  • Onderhoud – We controleren voor u of de risicoanalyse nog actueel is en de watervoorziening nog goed werkt. Een van onze specialisten kijkt het systeem na op storingen, stelt de apparatuur weer goed af en vervangt eventueel versleten of defecte onderdelen. Het is raadzaam om dit in elk geval eens in de twee jaar te laten doen.
  • Vervanging – Als tijdens de controle blijkt dat er meer aan het watersysteem defect is of zelfs geheel verouderd is, kunnen wij dit voor u vervangen, zodat u weer verzekerd bent van veilig water.

Om deze diensten correct uit te kunnen voeren is specialistische kennis nodig. Stijnen BV heeft deze kennis in huis.