Door de coronacrisis moesten veel bedrijven vanaf maart noodgedwongen hun deuren sluiten, of draaiden ze lange tijd met minder mensen, waardoor gebouwen grotendeels leeg waren. Afspraken voor onderhoud aan de drinkwaterleidingen werden afgezegd of tot nader order uitgesteld. Begrijpelijk, het was (en is nog steeds) een spannende en onzekere tijd. En om risico van verdere verspreidingen van het coronavirus te voorkomen waren mensen bang om onderhoudswerkers over de vloer te hebben. Toch zitten er ook risico’s aan het uitstellen van onderhoud.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en er weer meer mogelijk is, is het belangrijk om het onderhoud van waterleidingsystemen niet langer uit te stellen. Met het weer open gaan van alle winkels, van kantoren en de horeca, is het zorgen voor veilig drinkwater voor medewerkers en klanten van groot belang.

Risico’s van uitstellen

Groot risico van het uitstellen van onderhoud aan de waterleidingsystemen is dat onderdelen van het systeem niet naar behoren werken. Zo kan niet alleen het drinkwater vervuild raken door bijvoorbeeld afzetting van metalen, maar ontstaat er ook een groter risico op legionella.

Legionellabesmetting

Omdat (delen van) sommige gebouwen de afgelopen maanden niet of nauwelijks gebruikt zijn, bestaat er een verhoogde kans op een legionella-uitbraak. Omdat de legionellabacterie het beste gedijd in stilstaand water, zijn waterleidingen die lange tijd niet gebruikt worden een ideale groeiplek. Zeker wanneer, zoals in de zomer, de temperaturen oplopen en het stilstaande water ongemerkt opwarmt. 

Extra gevaar

Dat de symptomen van legionella en corona erg veel op elkaar lijken, brengt extra risico met zich mee. Zowel legionella als corona zijn erg gevaarlijk. Hoe sneller duidelijk is waar het om gaat, hoe adequater er gehandeld kan worden. Zowel medisch gezien voor de besmette personen, als voor het terugbrengen van de veiligheid in het gebouw. In het geval van legionella, is het van groot belang dat de waterleidingen zo snel mogelijk gedesinfecteerd worden. Als er gedacht wordt dat zieke medewerkers corona hebben, wordt er niet gekeken naar andere oorzaken. De legionella kan ik dat geval door blijven groeien en nog meer slachtoffers maken.

Wacht dus niet langer met het uit laten voeren van het onderhoud aan de waterleidingsystemen. Veel grote bedrijven geven het goede voorbeeld. Zo gingen we voor o.a. een grote retail organisatie aan de slag toen bleek dat de stationswinkels weer