Elk bedrijf met waterpunten die nauwelijks gebruikt worden loopt risico op een legionella-uitbraak wanneer die punten slechts eens in de zoveel tijd gebruikt worden. In de meeste organisaties worden de kranen en fonteinen onder normale omstandigheden bijna dagelijks, dan wel wekelijks, gebruikt. De kraan in de keuken, het tappunt van de vaatwasser, de fonteintjes bij de toiletten of het watertappunt voor de schoonmaker. Toch kan er een vergeten punt zijn die niet wekelijks doorgespoeld wordt of kan er een verouderde installatie aanwezig zijn die de temperatuur niet goed genoeg regelt. Ook kan het zijn dat de leidingen langs een verwarmingsinstallatie lopen die onbedoeld (deels) de temperatuur van het leidingwater opwarmt. Daarnaast zijn er organisaties die sowieso een verhoogd risico lopen. Hieronder lees je welke dat zijn.

Organisaties met een verhoogd risico

  • Scholen
  • Sportverenigingen
  • Clubhuizen
  • Verzorgingstehuizen
  • Ziekenhuizen 

Organisaties die, bijvoorbeeld door de zomervakantie, langere tijd gesloten zijn lopen een groot risico op groei van de legionellabacterie. Dit is het geval bij bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. Zij zijn zomers vaak wel zes weken dicht. Maar ook zorginstellingen zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, met een doelgroep met een zwakke gezondheid, moeten meer maatregelen nemen om een uitbraak te voorkomen.

Risico glas- en tuinbouw

Werkers in de agrarische sector lopen, ondanks dat ze veel gebruik maken van water (sproei/vernevelinstallaties), slechts een geringe kans op legionella. Dit komt omdat er voornamelijk gebruik gemaakt wordt van regenwater dat opgevangen wordt in bassins. Deze waterreservoirs staan doorgaans buiten. En omdat het in het Nederlandse klimaat meestal onder de 20°C is, vormt dit geen gevaar. De legionellabacterie groeit in stilstaand water met een temperatuur van 25-55°C. Onder normale omstandigheden is er dus geen risico. In de zomermaanden kan het wel nodig zijn om maatregelen te treffen.

Maatregelen

Loopt jouw organisatie een verhoogd risico, of twijfel je of dit het geval is? Download dan gratis de checklist en voer de risicoanalyse uit. Als je weet hoe de waterleidinginstallatie er uitziet, dus hoe de leidingen lopen, welke apparaten er op aangesloten zijn en wat de temperatuur is, dan ben je al een heel eind. Wanneer uit de checklist naar voren komt dat je organisatie een verhoogd risico loopt is het belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Doe je dit niet en breekt er onverhoopt legionella uit, dan ben jij als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Afhankelijk van de punten die aangepakt moeten worden, kunnen de maatregelen bestaan uit installatietechnische maatregelen, bouwkundige maatregelen, of procedurele maatregelen. Als je geen kennis hebt van deze zaken is het belangrijk om een vakman in te schakelen.

Neem bij twijfel gerust contact met ons op. Wij voeren indien nodig een Quick Scan uit om eventuele risico’s op te sporen en oplossingen te bieden. Voor alle maatregelen hebben wij de beste vakmensen in huis.