Sportverenigingen lopen een verhoogd risico op besmetting met legionella. Dit heeft verschillende oorzaken. In deze blog zetten we de belangrijkste op een rijtje. Omdat de gevolgen ervan erg groot kunnen zijn, geven we ook tips hoe besmetting voorkomen kan worden.

Werken met vrijwilligers

Veel verenigingen hebben te maken met wisselende vrijwilligers waardoor de continuïteit in het legionellabeheersplan niet nauwkeurig wordt opgevolgd. Deels komt de wisseling doordat vrijwilligers eens in de zoveel tijd hun ‘dienst’ draaien en op andere momenten weer anderen. Omdat vrijwilligers er maar eens in de zoveel tijd zijn voelen ze zich minder verantwoordelijk. Daarnaast weten de verschillende vrijwilligers vaak niet van elkaar wie wat gedaan heeft, of wat juist nog niet.

En deels komt de wisseling door de verandering in het vrijwilligersbestand. Sommige vrijwilligers blijven jaren helpen op een sportvereniging – en doen dan jaren trouw dezelfde taken – anderen gaan na korte tijd alweer weg. Dit kan zijn omdat het niet te combineren is met werk en gezin of omdat de sport niet meer beoefent wordt. Doordat vrijwilligers komen en gaan, is het lastiger om een vast persoon te hebben die het legionellabeheersplan naleeft.

Verouderde installatie

Ook verouderde installaties in bijvoorbeeld de doucheruimtes zorgen voor een verhoogd risico. Bij een verouderd systeem zit er een mengleiding in plaats van aparte warm en koud waterleidingen. Deze kun je herkennen aan de drukknoppen in de douches. Ook boilers met een temperatuurmeter erbij zijn verouderde installaties.

Geldgebrek

Daarnaast is een gebrek aan geld bij veel verenigingen een bekend probleem. Doordat er weinig geld is wordt onderhoud uitgesteld en worden oude systemen niet op tijd vervangen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het aloude gezegde is ook in dit geval van toepassing. Voorkom legionellabesmetting op je sportvereniging. Controleer of de apparatuur niet verouderd, slecht onderhouden of slecht werkend is en laat het indien nodig vervangen, onderhouden of repareren. Zorg voor een goed legionellabeheersplan, als dat er nog niet is, en stel een vast persoon verantwoordelijk voor het opvolgen ervan. Koppel het bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie of onderhoudsman. Welke vrijwilliger deze rol ook vervuld, het hoort bij het takenpakket en moet gedaan worden. Zorg dat er een aftekenlijst is waarop aangegeven wordt wanneer welk onderdeel van het legionellabeheersplan is uitgevoerd, dan is voor iedereen in één oogopslag duidelijk of dit ook gebeurd is.

Kom je er niet uit of twijfel je of het risico op besmetting met legionella bij jullie sportvereniging wel echt verkleind is, laat ons dan een check doen.