Niet iedereen weet dat bedrijven en instellingen verplicht zijn maatregelen te treffen tegen besmetting met de legionellabacterie. Echter, het niet uitvoeren van die maatregelen wordt gezien als een overtreding. Dit staat beschreven in de zogenaamde Drinkwaterwet. Die wet zegt dat je verplicht bent je gebouw, jezelf en iedereen die gebruik maakt van het gebouw te beschermen. Hieronder leggen we uit wat dit concreet betekent.

Prioritaire instellingen

Volgens de Drinkwaterwet zijn alleen prioritaire instellingen verplicht een legionella risicoanalyse met beheersplan op te stellen. Onder prioritaire instellingen vallen hoog risicoklasse objecten en collectieve drinkwaterinstallaties en de eigenaren daarvan dienen de maatregelen te treffen. Het niet naleven van die wet wordt gezien als een milieudelict.

Niet-prioritaire instellingen

Voor alle overige gebouwen, met een laagrisico klasse, de zogeheten niet-prioritaire instellingen, geldt de algemene zorgplicht in het kader van legionellapreventie. Die houdt in dat eigenaren en gebruikers van een pand deugdelijk drinkwater moeten leveren. Zij zijn verplicht de risico’s op legionellabesmetting tot een minimum te beperken.

De te nemen maatregelen hangen dus af van de classificering van het gebouw. Op www.zorgplicht-legionella.nl kun je zien onder welke classificering jouw gebouw valt en welke maatregelen van toepassing zijn.

Risicoanalyse en beheersplan

Eigenaren van drinkwaterinstallaties in prioritaire instellingen dienen door middel van een risicoanalyse hun gebouw te laten onderzoeken op mogelijke gebreken en gevaren. Na het maken van een risicoanalyse moet er een beheersplan opgesteld worden. Sinds 1 juli 2011 is het door het komen van de Drinkwaterwet verplicht om zowel de analyse als het beheersplan uit te laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. 

Eigenaren van drinkwaterinstallaties in niet-prioritaire instellingen zijn niet verplicht om een risico-analyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen. Maar er is wel een zorgplicht. Als gevolg van deze zorgplicht kan je als bestuurder van jouw bedrijf hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat je niet aan de zorgplicht hebt voldaan. 

Wat houdt de zorgplicht in?

De waterinstallatie moet aan de NEN 1006 voldoen en vanuit de NEN1006 zijn de waterwerkbladen opgesteld waarin beheer staat uitgeschreven waar je als eigenaar van een collectieve waterinstallatie aan moet voldoen. Nu is het voor de meeste bedrijfseigenaren onmogelijk om vast te stellen of jouw installatie aan de bovenstaande norm voldoet. Om op een makkelijke manier te weten te komen of je een risico loopt kan je op onze website een eenvoudige checklist downloaden. Dan weet je in ieder geval of je een risico loopt. Klik hier en download de checklist.

Voor advies, een legionellabeheersplan of legionellapreventie ben je bij ons aan het juiste adres. Wil je een risicoanalyse uit laten voeren of wil je laten controleren of de waterinstallatie nog aan alle eisen voldoet, neem dan eens contact met ons op.