Warmtepompen staan bekend om hun duurzaamheid en nemen dan ook aan populariteit toe. Met een warmtepompboiler wordt het water op een zo energiezuinig mogelijke manier verwarmd. De belasting op het milieu is aanzienlijk kleiner. Beter kan niet, zou je denken. Toch schuilt er wel een gevaar in het gebruik van warmteboilers: legionella krijgt meer kans.

Lagere temperaturen

Een van de redenen dat warmteboilers en andere duurzame installaties energiezuiniger kunnen zijn, is omdat de systeemtemperaturen verlaagd worden. Er hoeft minder verwarming – dus minder elektriciteit – aan te pas te komen, wat het duurzamer maakt. Het apparaat gaat langer mee, het belast het milieu minder en door het lagere verbruik, zijn ook je stroomkosten lager. Dat is win-win, zou je denken. Door de lagere temperaturen heeft de legionellabacterie echter een grotere kans om te groeien en neemt de kans op een legionella-uitbraak fors toe.

Zijn warmteboilers daarom niet goed?

Een warmteboiler is nog steeds een duurzame en goede oplossing. Door je bewust te zijn van het verhoogde risico en maatregelen te treffen, verklein je de kans op besmetting aanzienlijk.

Risico beperken

De watertemperatuur in een warmtepompboiler is niet hoger dan 55°C. Tussen de 20°C en 60°C ligt de ideale temperatuur voor legionella om zich rap te kunnen vermeerderen. De bacterie kan echter niet leven in temperaturen boven de 60°C. Door de boiler wekelijks tot hogere temperaturen op te stoken wordt deze gedesinfecteerd. Verwarm de ketel tot 60-70°C en verwarm het 10-20 minuten. Laat ook de boiler jaarlijks onder hoge druk uitspoelen.

Automatisch opstoken

Omdat de meeste mensen na verloop van tijd zullen vergeten om wekelijks de boiler tot boven 60°C op te stoken, zijn er warmtepompboilers die zo in te stellen zijn dat ze dit wekelijks automatisch voor je doen. Ook zijn er warmtepompen die wel in te stellen zijn op een constante temperatuur van 60°C. Goed om hier rekening mee te houden als je een warmtepompboiler aan gaat schaffen.

Door spoelen na vakantie of langere niet gebruiken

Als je de boiler tijdens de vakantie uitzet om energie te besparen is het extra belangrijk om bij terugkomst de koude en warme kranen minimaal 10 minuten te laten stromen. Stook de boiler minimaal een uur lang op boven de 60°C. Die tijd is zeker nodig om op temperatuur te komen en om de bacterie te doden.

Zie ook onze algemene tips om een legionella-uitbraak te voorkomen.